Napisz do nas: info@szkolenia-avsec.pl

Szkolenia SPX

Start > Szkolenia SPX

Szkolenia SPX

Przygotowanie i transport ładunków drogą powietrzną wymaga szczególnej ochrony. Od 2010 roku sposób przewożenia, składowania, odbioru i dostarczania przesyłek lotniczych określa rozporządzenie Komisji Europejskiej. Zapisom rozporządzenia podlegają wszystkie podmioty, które prowadzą lotniczą działalność gospodarczą, a za bezpieczeństwo i ochronę przewożonych oraz nadawanych ładunków odpowiadają także pracownicy. Właśnie dlatego każda osoba, która w codziennej pracy zajmuje się działaniami związanymi z transportem przesyłek lotniczych, jest zobowiązana do wzięcia pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania swoich obowiązków.

Celem szkolenia SPX jest omówienie międzynarodowych, unijnych i krajowych regulacji prawnych związanych z ochroną lotnictwa cywilnego oraz zapoznanie uczestników z zasadami działania systemu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, do których należą przede wszystkim działania i manipulacje osób trzecich.

ADRESACI SZKOLENIA:

Kierowcy odpowiadający za transport ładunków lotniczych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIACH ONLINE:

Szkolenie trwa od 2 do 3 godzin i odbywa się na platformie e-learningowej, do której uczestnicy mają dostęp w każdej chwili, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Kursanci korzystają z nieograniczonego wglądu do prezentacji oraz filmów szkoleniowych, dzięki którym instruktorzy przekazują wiedzę w atrakcyjnej i łatwo przyswajalnej formie.
Szkolenie kończy się egzaminem (każdy uczestnik ma prawo do dwóch podejść do egzaminu w cenie kursu). Po zdaniu egzaminu wydajemy certyfikat zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, spełniający wymagania zawarte w przepisach i honorowany  w krajach UE.

KORZYŚCI DLA FIRM: