Napisz do nas: info@szkolenia-avsec.pl

O firmie

Start > O firmie

AVSEC CARGO – podnosimy standardy bezpieczeństwa transportu lotniczego

Avsec Cargo powstało w odpowiedzi na potrzeby firm, które są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz transportu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą.

Wiemy, że nieustanny rozwój transportu lotniczego wymaga nowoczesnych i dostosowanych do realiów metod ochrony. Właśnie dlatego naszą misją jest edukacja osób, od których zależy jego bezpieczeństwo.

Oferujemy szkolenia online dla kierowców odpowiadających za transport ładunków pomiędzy lotniskami w Unii Europejskiej, a także dla pracowników firm i przedsiębiorstw, które prowadzą lotniczą działalność gospodarczą.

Wszystkie szkolenia dostępne na platformie e-learningowej kończą się egzaminem. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu w języku polskim, angielskim lub niemieckim, honorowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

NASI SPECJALIŚCI

DR BARTOSZ STOLAREK

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej, gdzie uzyskał dyplom z Zarządzania Lotnictwem.

Rozprawę doktorską zatytułowaną „Efektywność bezpiecznego łańcucha dostaw jako metoda ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w transporcie towarów” obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie podmiotów uczestniczących w bezpiecznym łańcuchu dostaw w transporcie lotniczym. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców.

Aktywnie promuje i wspiera ideę zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek, co pozwala znacząco obniżyć koszty kontroli na lotniskach oraz realnie wpływa na skrócenie czasu dostarczania przewożonych ładunków.

Bartosz Stolarek jest zatwierdzonym Instruktorem Ochrony Lotnictwa Cywilnego w Wielkiej Brytanii (UK Certified Aviation Security Instructor), a także Unijnym Podmiotem Zatwierdzającym ds. ochrony lotnictwa cywilnego (EU Aviation Security Independent Validator).

MGR INŻ. MICHAŁ MIŚKIW

Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył studia na Wydziale Transportu w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako audytor jakości u przewoźników z certyfikatem Air Operator Certificate (AOC). Uczestniczył w licznych specjalistycznych szkoleniach z dziedziny lotnictwa cywilnego i jakości w lotnictwie (m.in. Audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, Instruktor Ochrony Lotnictwa Cywilnego, Wymagania EU-OPS1, IATA IOSA/ISAGO, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008).

Obecnie jest niezależnym audytorem jakości w organizacjach obsługi technicznej Part-145 oraz zarządzania ciągłą zdatnością do lotu Part-M, certyfikowanym Instruktorem Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, a także Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców.

W swojej codziennej pracy zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem wewnętrznych programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji w podmiotach prowadzących działalność lotniczą.

MILENA OLEJNICZAK

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wewnętrzny Audytor Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, certyfikowany przez Urząd Lotnictwa.

Nadzoruje od strony operacyjnej i formalnej pracę operatorów kontroli bezpieczeństwa u Zarejestrowanego Agenta.

Została wpisana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na listę instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

MGR INŻ. RAFAŁ KLIMEK

Tytuł inżyniera zdobył w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Nowych Technologii i Chemii. W czasie edukacji w Zakładzie Materiałów Wybuchowych zdobył kompleksową wiedze zarówno na temat materiałów wysokoenergetycznych i niebezpiecznych jak i ratownictwa chemicznego. Tytuł magistra zdobył w Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego poszerzając swoją wiedze o znajomość prawa zarówno krajowego jak i międzynarodowego z zakresu zażądania kryzysowego.

W branży lotniczej od 2011 r. – obecnie pełniąc funkcje Quality and Security Managera w spółce świadczącej usługi z zakresu obsługi naziemnej oraz tankowania statków powietrznych na terenie kraju. Odpowiedzialny jest za nadzorowanie prawidłowości przebiegu procesów zachodzących w spółce, ich modelowanie oraz szkolenie personelu. Pełni również funkcję Security Managera w ramach utrzymywanych przez spółkę statusów znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego.

Ponadto ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z dziedziny lotnictwa m.in. Audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego; Instruktor Ochrony Lotnictwa Cywilnego; Operator Kontroli Bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym; Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2009. Wpisany na listę Prezesa ULC certyfikowanych Instruktorów Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

 

MGR MAGDALENA LESZCZYŃSKA

Doradca biznesowy i ekspert marketingu internetowego. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obroniła pracę magisterską z marketingu i zarządzania. Dalszym etapem rozwoju jej zawodowych zainteresowań były 3 kierunki studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego związane z: marketingiem internetowym, public relations oraz kierowaniem ludźmi w firmie. Jej artykuły, analizy i komentarze eksperckie można przeczytać na łamach portali i magazynów branżowych .

Obserwuje trendy marketingowe i dobre praktyki w biznesie. W codziennej pracy stosuje najlepsze strategie działania oraz proponuje najefektywniejsze rozwiązania biznesowe. Dzięki jej wsparciu firmy realizują założone cele i optymalizują swoje koszty działania.

PATRYK CZAPIEWSKI

Absolwent szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony.
Z-ca Kierownika ds. Ochrony Lotnictwa u Zarejestrowanego Agenta. Nadzoruje realizację zadań osób odpowiedzialnych za kontrolę bezpieczeństwa ładunków i poczty.
Wewnętrzny Audytor Kontroli Jakości w zakresie lotnictwa cywilnego, certyfikowany przez Władzę Lotniczą.
Został wpisany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na listę Instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Od 2009 roku posiada uprawnienia Operator Kontroli Bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

ZAUFALI NAM