Napisz do nas: info@szkolenia-avsec.pl

Szkolenie stacjonarne DGR Funkcja 1- grupa do 6 osób (szkolenie 2-dniowe)

6000.00 

Szkolenie DGR- Funkcja 1 – Personel odpowiedzialny za przygotowanie przesyłek zawierających materiały niebezpieczne

Dwudniowe, stacjonarne szkolenie zamknięte dla pracowników jednej firmy. Lokalizacja: Warszawa. Termin do indywidualnego ustalenia.

Szkolenie jest zakończone egzaminem online, a certyfikat szkolenia honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Certyfikat upoważnia do wpisania pracownika na listę nadawców ULC.


Szkolenie DGR- Funkcja 1 – Personel odpowiedzialny za przygotowanie przesyłek zawierających materiały niebezpieczne

Dwudniowe, stacjonarne szkolenie zamknięte dla pracowników jednej firmy. Lokalizacja: Warszawa.

Szkolenie oraz ocena pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie przesyłek zawierających towary niebezpieczne do transportu zostały dostosowane do umożliwienia zrozumienia klas, podklas oraz numerów UN. Te informacje są niezbędne dla osób odpowiedzialnych za właściwe przygotowywanie przesyłek do transportu. Szkolenie oraz ocena obejmują konkretne zadania, które pracownicy wykonują w celu zapewnienia, że ci, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie przesyłek z towarami niebezpiecznymi, posiadają odpowiednią wiedzę, aby kompetentnie wykonywać powierzone im funkcje.

Szkolenie zakończone jest egzaminem. Po pomyślnym zdaniu egzaminu na poziomie 75% poprawnych odpowiedzi uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat honorowany na terenie Unii Europejskiej. Certyfikat ukończenia szkolenia jest ważny przez 2 lata.

Certyfikat upoważnia do wpisania pracownika na listę nadawców ULC.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną
  • Załącznik 18 – Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, ICAO
  • Instrukcje Techniczne Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną , Doc 9284, ICAO, Edycja 2023-2024
  • Wytyczne nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie szkoleń w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną opartych na podejściu kompetencyjnym

test