plane

NASZE SZKOLENIA ONLINE

AVSEC CARGO

Avsec Cargo powstało w odpowiedzi na potrzeby firm, które są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego oraz transportu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą.

Wiemy, że nieustanny rozwój transportu lotniczego wymaga nowoczesnych i dostosowanych do realiów metod ochrony. Właśnie dlatego naszą misją jest edukacja osób, od których zależy jego bezpieczeństwo.

Oferujemy szkolenia online dla kierowców odpowiadających za transport ładunków pomiędzy lotniskami w Unii Europejskiej, a także dla pracowników firm i przedsiębiorstw, które prowadzą lotniczą działalność gospodarczą.

WIĘCEJ O NASZEJ FIRMIE

ОНИ ДОВЕРЯЛИ НАМ