Napisz do nas: info@szkolenia-avsec.pl

Szkolenia DGR

Start > Szkolenia DGR

Szkolenia DGR

Wszystkie przedmioty i materiały, które mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa, zdrowia, mienia lub środowiska, są uznawane za towary niebezpieczne. Do takich towarów zaliczają się między innymi kwasy i zasady (wchodzą w reakcję z metalami, z których jest wykonany samolot), gazy łatwopalne (w połączeniu z powietrzem stanowią mieszaninę wybuchową) czy tłuszcze (reagują z tlenem, powodując samozapalenie).

W transporcie materiałów niebezpiecznych samolotem kluczowe jest przestrzeganie restrykcyjnych reguł bezpieczeństwa i świadomość, że odstąpienie od nich może skutkować katastrofą. Ze względu na duże ryzyko wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa transport towarów niebezpiecznych drogą lotniczą szczegółowo regulują przepisy prawa wydane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz dodatkowe zapisy sformułowane przez IATA, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, które są aktualizowane co roku.

Celem szkolenia DGR jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa, informacjami dotyczącymi odpowiedzialności za transport, zasadami klasyfikowania, pakowania, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą.

ADRESACI SZKOLENIA:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Szkolenie trwa od 2 do 3 godzin i odbywa się na platformie e-learningowej, do której uczestnicy mają dostęp w każdej chwili, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Kursanci korzystają z nieograniczonego wglądu do prezentacji oraz filmów szkoleniowych, dzięki którym instruktorzy przekazują wiedzę w atrakcyjnej i łatwo przyswajalnej formie.

Szkolenie kończy się egzaminem (każdy uczestnik ma prawo do dwóch podejść do egzaminu w cenie kursu). Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia honorowany przez Państwa Członkowskie UE.

KORZYŚCI DLA FIRMY: