Napisz do nas: info@szkolenia-avsec.pl

Cennik

Start > Cennik

Cennik szkoleń online

 

RODZAJ SZKOLENIA STAWKA PODSTAWOWA
SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

W PRZYPADKU PODPISANIA UMOWY NA BEZPŁATNE, SAMODZIELNE ADMINISTROWANIE PLATFORMĄ E-LEARNINGOWĄ KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA TO 100 PLN.

Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt. 11.2.7 rozp. 2015/1998

100 PLN

Szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt. 11.2.6 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie podstawowe zgodnie z pkt. 11.2.2 rozp. 2015/1998 100 PLN
Specjalistyczne szkolenie dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności programu ochrony i jego wdrożenia ze wszystkimi przepisami prawa (kierowników ds. ochrony) zgodnie z pkt.11.2.5 rozp.2015/1998 100 PLN
Specjalistyczne szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych) zgodnie z pkt. 11.2.4 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 11.2.3.10 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 11.2.3.9 rozp. 2015/1998 100 PLN
Specjalistyczne szkolenie osób sprawdzających pojazdy zgodnie z pkt. 11.2.3.4 rozp. 2015/1998 100 PLN
Specjalistyczne szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole zgodnie z pkt. 11.2.3.5 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony zgodnie z pkt. 11.2.3.6 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych zgodnie z pkt. 11.2.3.7 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem zgodnie z pkt. 11.2.3.8 rozp. 2015/1998 100 PLN
Training of persons requiring general security awareness – i.a.w. EU 2015/1998 point 11.2.7 100 PLN
Training for persons other than passengers requiring unescorted acces to airport restricted zones – i.a.w. EU 2015/1998 point 11.2.6 100 PLN
Training of persons implementing security controls for cargo and mail other than screening, or having access to identifiable air cargo or identifiable air mail- i.a.w. EU 2015/1998 point 11.2.3.9 100 PLN
SZKOLENIA STACJONARNE

Minimalna ilość uczestników to 10 osób. W przypadku organizacji szkoleń pakietowych cena ustalana jest indywidualnie

Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt. 11.2.7 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt. 11.2.6 rozp. 2015/1998 100PLN
Szkolenie podstawowe zgodnie z pkt. 11.2.2 rozp. 2015/1998 100PLN
Specjalistyczne szkolenie dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności programu ochrony i jego wdrożenia ze wszystkimi przepisami prawa (kierowników ds. ochrony) zgodnie z pkt.11.2.5 rozp.2015/1998 100 PLN
Specjalistyczne szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych) zgodnie z pkt. 11.2.4 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 11.2.3.10 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony w odniesieniu do ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa zgodnie z pkt. 11.2.3.9 rozp. 2015/1998 100 PLN
Specjalistyczne szkolenie osób sprawdzających pojazdy zgodnie z pkt. 11.2.3.4 rozp. 2015/1998 100 PLN
Specjalistyczne szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole zgodnie z pkt. 11.2.3.5 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony zgodnie z pkt. 11.2.3.6 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych zgodnie z pkt. 11.2.3.7 rozp. 2015/1998 100 PLN
Szkolenie osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem zgodnie z pkt. 11.2.3.8 rozp. 2015/1998 100 PLN
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
Szkolenie Specjalistyczne Instruktorów Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2300 PLN
Szkolenie Specjalistyczne Audytorów Kontroli Jakości z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego 3300 PLN